3D Lazer Lipoliz

blank

Smartlipo ile Lazerlipoliz , esas olarak lazer ışığı ile doğrudan yağ hücresinin zarının patlatılması prensibine dayanır. Kullanılan lazer kaynağı ultrashort pulse lazer atışı yapmaya olanak sağlar. Bu lazer saniyede 40 kez düşük 150 milijoule’lük bir atış ile çalışılır.

Lazerlipoliz liposculpture(vücut şekillendirme) uygulamalarında yenilikçi bir prosedürdür. Dünyada 3-4 yıldır uygulanmakta olup 2006 yılında FDA onayı almıştır.