Meme Büyütme ( Meme Protezi-Meme Silikonu )

Meme büyütmede en hızlı, kalıcı metod 

Kadının görsel güzelliğinde, hacmi ve şekli güzel bir memenin katkısı tartışılmaa olabilir. Küçük memesi olan bir kadın memesinin görünüşünden dolayı sıkıntı duyabilir. Bu sıkıntı zamanla kendini yetersiz ve eksik hissetme duygusuna dönüşebilir. Kendisiyle aynı şikayeti olan kişiler dışındakilerin tam olarak algılayamadıkları bu fiziksel olarak eksikmiş hissi ancak bu şikayet giderilince ortadan kalkar ve kişinin kendine olan güveni artabilir. Estetik cerrahide en iyi sonuçların alındığı ve hastaları en çok mutlu eden ameliyatlar, meme büyütme ameliyatlarıdır.

Ergenlikten önce sadece meme başının olduğu bir durumda, her kızın memesi bir erkek memesi ile eşit boyuttadır. Ancak ergenlik başlangıcında hormonal faaliyetin başlaması ile meme büyümesinin tamamlandığı 18-19 yaşlarına kadar olan süreçte bazı kişilerin memesi normal boyutun altında kalırken bazı kişilerin memesi ise fazla büyük bir hal alabilir. Memenin büyüklüğünü genetik çok etkileyebilir. Annesinin memesi küçük olan bir kişide benzer şekilde küçük boyutta bir meme görülmesi normaldir.

Meme hormonlardan çok fazla etkilenir 

Meme, yapısında süt bezleri olması nedeniyle birçok hormondan aktif olarak fazlasıyla etkilenebilir. Süt bezleri hormonal etkinin dönemsel olarak artması veya azalması sonucunda yaşam boyunca sürekli değişim içinde olabilir. Memenin şekli gençlikte yarım küre iken, zamanla hormonal değişiklikler (doğum sonrası, menapoz sonrası) ve kilo verilmesi gibi nedenlerle memenin üst yarısında konveksite azalıp düzleşme, memenin alt yarısında ise sarkma görülebilir.

Meme büyümesinin yetersiz olduğu veya hormonal değişiklikler (doğum sonrası, menapoz sonrası) ve kilo verilmesi gibi nedenlerle memenin üst yarısının konveksitesinin azalıp düzleştiği durumlarda meme büyütme ameliyatları uygulanabilir. Meme hacminin azalması ile birlikte memede ciddi bir sarkma da var ise meme büyütme ameliyatı sadece meme dikleştirme ameliyatı ile birlikte yapılabilir.

Meme büyütme için en uygun tedavi 

Meme büyütme amacıyla kullanılan bazı kremler bulunmakta olabilir. Ancak bu kremlerin bazısının etkisi hiç yokken bazıları ise çeşitli hormonlar içerdiğinden memenin bez yapısını etkileyip memede kansere dek gidebilen değişikliklere neden olabilir.

Meme büyütmek için otolog (kişinin kendine ait) yağ enjeksiyonlarını da kullanabiliriz. Ancak zayıf hastalarda yeterli yağ olmayabilir. Ayrıca yağ enjeksiyonu ile meme büyütme tek seanslı bir uygulama olmayıp bir kaç seans gerektirmekte ayrıca çok büyük hacimli bir meme elde edebilmekte zor olabir.

Meme büyütme amaçlı hyalüronik asit dolgular kullanılabilmektedir. Ancak bu tip dolguların 1 yıl süren  geçici hacim sağlaması yanında kullanılan yüksek miktardaki dolgu maddesinin yüksek maliyeti nedeniyle de çok kullanım şansı olamayabilir. Bunun dışında uzun süreli hacim sağlayan Aquafilling (%98 fizyolojik sodyum klorid,%2 Poliamid ) dolgu enjeksiyonları da uygulanabilir. Ancak bu tip meme büyütmelerde dolgu maddesine bağlı ciddi sorunların yaşanabileceği bilinmelidir.

Meme büyütme için günümüzde hala hızlı, kalıcı, güvenli ve mantıklı  metod Silikon Meme Protezleridir.

Meme büyütülmesi için başvuran hastanın öncelikle muayene edilip meme protezi için uygun olup olmadığının belirlenmesi gerekebilir. Hasta uygun ise ameliyat sırasında hangi kesinin kullanılacağı, protezin hangi boşluğa konulacağı, ne tarz ve ne büyüklükte bir protez yerleştirileceği gibi konularda detaylı olarak konuşmak gerekebilir.

Meme protezi nedir ? 

Meme protezlerinde dışta sert bir kılıf bulunurken içteki boşlukta ise bir dolgu maddesi vardır. Dıştaki Sert kılıf silikon veya poliüretan olabilir.  İç boşlukta ise kolloid silikon jel veya serum fizyolojik olabilir. Silikon inert bir maddedir. Yani vücut ile herhangi bir etkileşime girmez. Vücut dokuları sert silikon kılıfın çevresinde kapsül denilen bir yapı oluşturup onu belli bir bölgede sınırlanabilir. Poliüretan kılıf etrafında ise kapsül oluşumu görülemeyebilir.

Meme protezinin dış kılıfı düz ya da pürtüklü; içerdiği dolgu kolloid jel silikon veya izotonik serum (tuzlu su); şekli yuvarlak, anatomik(damla) veya asimetrik anatomik olabilir. Yuvarlak şekilli silikon protezler, disk şeklindedir. Buradaki diskten kastımız bir kürenin iki ucundan hafifçe bastırılmış halini anlatılabilir. Anatomik (damla) şekilli silikon protez ise, şekil olarak simetrik olmayabilir, görüntü olarak kabaca benzetmek gerekirse armut şeklindedirler. Aynı armutta olduğu gibi alt tarafları şişkin üst bölgesi ise daha dardır.

Geçmişte silikon dolgulu meme protezlerinin kanser yaptığına dair bir inanış oluşmuştu. Hatta FDA 1990’lı yıllardaki bu söylentiler nedeniyle silikon dolgulu meme protezlerinin kullanılmasını durdurmuş sadece izotonik dolgulu meme protezi kullanımına izin vermişti. Ancak uzun yıllar boyunca ve çok fazla sayıda hastanın takibiyle yapılan araştırmalar sonrası bunun gerçek olmadığı net olarak ortaya konmuştur. 2006 yılında Kolloid jel dolgulu silikon meme protezlerine FDA tarafından tekrar uygunluk verilmiştir.

Meme büyütme ameliyatında kesi ve protez yerleşim bölgeleri 

Meme protezi; meme başı halkası kenarından, koltuk altından veya meme altı kıvrımından yapılan bir kesiden yerleştirilebilir. Yapılması gereken kesinin uzunluğu konulması düşünülen protezin hacmine, protezin dış kılıfının yapısına ve kohesiv jel dolgunun özelliğine göre değişebilir. Poliüretan yapıda veya 350 cc den büyük hacimli bir protez yerleştirilmesi için en az 4 cm.lik bir kesi yapılması gerekirken İzotonik dolgulu protez yerleştirilmesi için ise 2;5cm.lik bir kesi yeterli olabilir.

Meme protezi; göğüs duvarının yapısına ve varolan meme hacmine göre, meme bezi altına veya meme bezinin altındaki pektoral (göğüs) kasın altına yerleştirilebilir. Meme bezi altına ve kas altına aynı anda boşluk açılarak meme protezinin altta başka ve üstte başka plana yerleştirildiği ve Dual Plan adı verilen uygulamalar son yıllarda oldukça popülarize olmuştur.

Meme bezinin taban çapı ile konması planlanan meme protezinin taban çapı uyumlu olmalıdır. Meme bezi altına protez konurken yeterli miktarda meme bezi dokusu olmasına dikkat edilmesi gerekebilir. Aksi takdirde yerleştirilen protezin bir bölümünü örten meme dokusu olmayacağı için özellikle protezin kenarları hemen cilt altından fark edilir ki bu pek hoş olmayan bir görüntü oluşturulabilir. Meme bezi çok az ise protezin kas altına yerleştirilmesi daha iyi bir sonuç verebilir. Çünkü meme protezi ile cilt arasına, yetersiz meme dokusu yerine kas dokusu dahil edilebilir.. Bu gibi durumlarda kişinin vücudundan alınan yağ ile meme iç ve üst-dış kenarlarına yağ enjeksiyonları uygulanarak kompozit meme büyütme yapılabilir.

Silikon protez uygulamalarında kullanılan silikon protezler 100 cc’den 800 cc’ye kadar her hacimde  mevcuttur ve  25-30’ar cc artarak gidebilir. Meme büyütmede hangi boy protezin kendisine uygun olacağı konusu hasta tarafından mutlaka gündeme getirilebilir. Estetik cerrahi operasyon öncesi muayenede sütyen altına protez yerleştirerek hasta ile plastik cerrahın ortak karar vermesi iyi bir yöntemdir Ancak her zaman sağlıklı sonuç vermeyebilir Çünkü bu yöntem gerçek protez uygulamasıyla birebir örtüşmez,  yanıltıcı olabilir. Meme büyütme esnasında hangi büyüklükte meme protezi kullanılacağına karar verirken öncelikle hasta isteği göz önüne alınabilir. Ancak hastanın orijinal meme büyüklüğüne ve şekline, hastanın göğüs çapına göre en uygun büyüklüğü doktor karar verilebilir. Hasta çok büyük meme protezi isteyebilir. Ancak meme büyütme için 450 cc’den büyük Meme protezleri yerleştirilmesi kapsül kontraktürü olasılığını arttırmakta, sarkma ve meme başı yuvarlağının çok genişlemesi gibi problemleri arttırabilir. Bu durumlar açıklandıktan sonra seçim hastaya bırakılabilir.

Meme büyütme ameliyatı sonrası 

Meme protezi eğer meme bezi altına yerleştirilirse ameliyat sonrası hasta çok az bir ağrı hissederken, kas altına yerleştirilirse özellikle hasta kolunu kaldırırken ilk 3-4 gün daha belirgin ağrı hissedebilir. Ağrı ilk haftadan sonra hızla azalabilir. Meme büyütmede meme protezi meme bezi altına yerleştirilmişse hasta 1-2 günde günlük hayatına 3-4 günde iş hayatına geri dönebilir. Eğer meme büyütmede meme protezi kas altına yerleştirilmişse hasta 4-5 günde günlük hayatına, 7  gün sonra iş hayatına geri dönebilir. Dikişler cilt altı atılmışsa alınmasına gerek olmayabilir. Meme dokusu altına konan meme protezlerinde 1 ay sonra spora başlanabilir. Kas altına konan meme protezlerinde ise spora 1,5-2 ay sonra başlanabilir.

Komplikasyonlar 

Tüm ameliyatlarda olduğu gibi Meme protezi ameliyatlarında da kısa vadede görülebilen komplikasyon (istenmeyen durum) olarak, enfeksiyon ve hematom (kanamaya bağlı kan birikimi) olasılığı mevcut olabilir. Enfeksiyon meme protezi ameliyatlarındaki en sevimsiz durumlardan biri olabilir. Çünkü her ne kadar antibiyotik tedavisi de uygulansa meme protezlerinin çıkartılmasına kadar gidebilen olaylara neden olabilir. Eğer hematom (kanamaya bağlı kan birikimi) görülürse dikişleri açıp aktif kanamayı durdurmak gerekebilir.

Meme protezi ameliyatlarında uzun süre sonra görülebilen en önemli istenmeyen durum Kapsül kontraktürüdür. Kapsül kontraktürüne yaklaşık %5-8 civarında rastlanabilir ve nedeni kesin olarak belli olmayabilir. Meme protezi etrafında sert silikon kılıfı sınırlamak için vücut dokuları tarafından ince bir bariyer (kapsül) oluşturulabilir. Bu ince kapsül genellikle bir sorun yaratmayabilir. Ancak bazen bu kapsül kalınlaşır ve büzüşebilir. O ana kadar yumuşak olan kapsül meme protezini bir zırh gibi sararak sert ve sıkı bir hal almaya başlayabilir. Böyle bir durumda memeye masaj uygulanıp tekrar kapsülün gevşemesi ve yumuşaması sağlanmaya çalışılabilir. Kapsül kontraktürü ya hafif olarak kalır ya da daha da ilerleyerek meme protezinin çıkartılmasına neden olabilir. Zamanla bu kapsül kasılması çok ilerleyerek memenin şeklinde bozulmaya ve hastanın ağrı duymasına neden olabilir. Bu durumda hem bozulan meme şeklini tekrar oluşturmak hem de ağrının giderilmesi için meme protezi çıkartılabilir, kapsül ya çıkartılır yada ışınsal olarak kesilip gevşetilebilir ve çıkartılan meme protezininden daha küçük başka bir protez yerleştirilebilir. Poliüretan meme protezlerinde çok ince bir kapsül oluştuğu yada hiç oluşmadığı için kapsül kontraktürü de görülmeyebilir.

 

Meme Küçültme    Meme Dikleştirme